ثبت دقیق‌ترین عکس‌هایی که از ماه گرفته شده‌اند

پژوهشگران آمریکایی با استفاده از یک سیستم راداری، دقیق‌ترین عکس‌هایی را ثبت کرده‌اند که تاکنون از ماه گرفته شده است.

پژوهشگران آمریکایی با استفاده از یک سیستم راداری، دقیق‌ترین عکس‌هایی را ثبت کرده‌اند که تاکنون از ماه گرفته شده است.

Radio Eram

FREE
VIEW