ثبت داده‌های ۷ ماموریت مریخ توسط مدارگرد “مارس اکسپرس”

مدارگرد "مارس اکسپرس" علاوه بر اکتشافات خود در سطح مریخ، داده‌های هفت ماموریت دیگر را نیز ثبت کرده است.

مدارگرد "مارس اکسپرس" علاوه بر اکتشافات خود در سطح مریخ، داده‌های هفت ماموریت دیگر را نیز ثبت کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW