تپه کهنه قلعه روستای نو خرقان

سمنان- ایرنا- محوطه تاریخی با عنوان «تپه کهنه قلعه» مربوط به دوره میانه اسلامی واقع در روستای قلعه نوخرقان در ۱۸ کیلومتری بخش بسطام شهرستان شاهرود واقع است و در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۸۶ با شماره ۲۲۱۶۵ ثبت ملی شده است. این تپه تاریخی در ضلع شرقی آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی قرار دارد.

سمنان- ایرنا- محوطه تاریخی با عنوان «تپه کهنه قلعه» مربوط به دوره میانه اسلامی واقع در روستای قلعه نوخرقان در ۱۸ کیلومتری بخش بسطام شهرستان شاهرود واقع است و در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۸۶ با شماره ۲۲۱۶۵ ثبت ملی شده است. این تپه تاریخی در ضلع شرقی آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی قرار دارد.

Radio Eram

FREE
VIEW