تولید واکسن سرطان مغز برای افزایش بقای بیماران

محققان بیمارستان "کینز کالج لندن" در مطالعه اخیرشان به رهبری پروفسور "کیومرث اشکان" از تولید واکسن سرطان مغزی که سبب افزایش بقای بیماران می‌شود، خبر داده‌اند.

محققان بیمارستان "کینز کالج لندن" در مطالعه اخیرشان به رهبری پروفسور "کیومرث اشکان" از تولید واکسن سرطان مغزی که سبب افزایش بقای بیماران می‌شود، خبر داده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW