تولید غذا از پلاستیک ممکن می‌شود

کارشناس فناوری مواد غذایی سه بُعدی وابسته به ناسا می‌گوید: وعده‌های غذایی در مریخ از زباله‌های پلاستیکی ساخته خواهند شد.

کارشناس فناوری مواد غذایی سه بُعدی وابسته به ناسا می‌گوید: وعده‌های غذایی در مریخ از زباله‌های پلاستیکی ساخته خواهند شد.

Radio Eram

FREE
VIEW