تولید سوخت موشک از گرد و غبار واقعی ماه

محققان چینی دست به ساخت دستگاه خودکاری زده‌اند که با استفاده از گرد و غبار ماه و دی‌اکسید کربن موجود در این قمر، اکسیژن و متان تولید می‌کند.

محققان چینی دست به ساخت دستگاه خودکاری زده‌اند که با استفاده از گرد و غبار ماه و دی‌اکسید کربن موجود در این قمر، اکسیژن و متان تولید می‌کند.

Radio Eram

FREE
VIEW