تولید راحت‌تر گوشت آزمایشگاهی با فناوری چاپ ۳ بعدی

گروهی از محققان در مطالعه اخیرشان اظهار کردند، جوهر جدید چاپ سه‌بعدی می‌تواند فرایند تولید گوشت درون کشتگاهی را بسیار ارزان‌تر کند.

گروهی از محققان در مطالعه اخیرشان اظهار کردند، جوهر جدید چاپ سه‌بعدی می‌تواند فرایند تولید گوشت درون کشتگاهی را بسیار ارزان‌تر کند.

Radio Eram

FREE
VIEW