تولید بافت چشم با روش چاپ ۳بعدی و سلول‌های بنیادی

دانشمندان راهی را برای ایجاد بافت چشم با استفاده از سلول‌های بنیادی و چاپ سه‌بعدی کشف کرده‌اند که شاید بتواند به پیشرفت‌هایی در درمان طیف گسترده‌ای از بیماری‌های دژنراتیو چشم بیانجامد.

دانشمندان راهی را برای ایجاد بافت چشم با استفاده از سلول‌های بنیادی و چاپ سه‌بعدی کشف کرده‌اند که شاید بتواند به پیشرفت‌هایی در درمان طیف گسترده‌ای از بیماری‌های دژنراتیو چشم بیانجامد.

Radio Eram

FREE
VIEW