تولید انبوه کامیون برقی ۷.۵ تنی انگلیسی آغاز شد

یک شرکت انگلیسی تولید انبوه کامیون‌های برقی ۷.۵ تنی خود را آغاز کرد. این شرکت قصد دارد در سال ۲۰۲۳ به نقطه عطف فروش ۱۰۰۰ کامیون برقی دست یابد.

یک شرکت انگلیسی تولید انبوه کامیون‌های برقی ۷.۵ تنی خود را آغاز کرد. این شرکت قصد دارد در سال ۲۰۲۳ به نقطه عطف فروش ۱۰۰۰ کامیون برقی دست یابد.

Radio Eram

FREE
VIEW