نماد سایت رادیو ارم

تولید الماس از بطری‌های پلاستیکی مصرف شده

الماس‌ها می‌توانند به زودی تبدیل به بهترین دوست انسان شود، زیرا دانشمندان راهی برای ساختن این جواهرات گرانبها از بطری‌های پلاستیکی مستعمل پیدا کرده‌اند.

خروج از نسخه موبایل