توضیح فدراسیون جهانی وزنه برداری در مورد تغییر ناگهانی در مدیریت

توضیح فدراسیون جهانی وزنه برداری در مورد تغییر ناگهانی در مدیریت هیات اجرایی فدراسیون جهانی وزنه برداری بیانیه ای را در مورد اقدامات اخیر خود از جمله برکناری ناگهانی رییس موقت صادر کرد. به گزارش ایسنا، IOC در مورد برکناری ناگهانی اورسلا پاپاندرئا از ریاست موقت فدراسیون جهانی بیانیه صادر کرد و نسبت به وضعیت وزنه برداری ابراز نگرانی کرد. اکنون هیات اجرایی فدراسیون جهانی وزنه برداری نیز توضیحاتی را در مورد اقدام اخیر خود منتشر کرد. در توضیحات هیات اجرایی فدراسیون جهانی وزنه برداری آمده است: پس از اینکه IOC نگرانی هایی را در مورد وضعیت وزنه برداری عنوان کرده بود، هیات اجرایی فدراسیون جهانی وزنه برداری نیز جلسه اضطراری را بر گزار کرد و در مورد تغییر مدیریت و اساسنامه فدراسیون جهانی بحث کرد. هیات اجرایی متعهد به پیشرفت در تمام موارد اصلاحی است و بر این اساس اعضای مستقل کمیسیون اخلاق و کمیسیون مدیریت و اصلاحات را منصوب کرد. هر کمیسیون پس از پایان مراحل انتصاب کار خود را آغاز می کند. یکی از محورهای فعالیت کمیسیون مدیریت و اصلاحات، اصلاح اساسنامه فدراسیون جهانی برای انتخابات است. نگرانی ..

توضیح فدراسیون جهانی وزنه برداری در مورد تغییر ناگهانی در مدیریت

توضیح فدراسیون جهانی وزنه برداری در مورد تغییر ناگهانی در مدیریت

هیات اجرایی فدراسیون جهانی وزنه برداری بیانیه ای را در مورد اقدامات اخیر خود از جمله برکناری ناگهانی رییس موقت صادر کرد.

به گزارش ایسنا، IOC در مورد برکناری ناگهانی اورسلا پاپاندرئا از ریاست موقت فدراسیون جهانی بیانیه صادر کرد و نسبت به وضعیت وزنه برداری ابراز نگرانی کرد. اکنون هیات اجرایی فدراسیون جهانی وزنه برداری نیز توضیحاتی را در مورد اقدام اخیر خود منتشر کرد.

در توضیحات هیات اجرایی فدراسیون جهانی وزنه برداری آمده است: پس از اینکه IOC نگرانی هایی را در مورد وضعیت وزنه برداری عنوان کرده بود، هیات اجرایی فدراسیون جهانی وزنه برداری نیز جلسه اضطراری را بر گزار کرد و در مورد تغییر مدیریت و اساسنامه فدراسیون جهانی بحث کرد.

هیات اجرایی متعهد به پیشرفت در تمام موارد اصلاحی است و بر این اساس اعضای مستقل کمیسیون اخلاق و کمیسیون مدیریت و اصلاحات را منصوب کرد.

هر کمیسیون پس از پایان مراحل انتصاب کار خود را آغاز می کند. یکی از محورهای فعالیت کمیسیون مدیریت و اصلاحات، اصلاح اساسنامه فدراسیون جهانی برای انتخابات است.

نگرانی هایی که هیات اجرایی IOC در مورد عدم پیشرفت در اصلاحات دارد باعث نگرانی ما نیز شده است.

در این جلسه تصمیم گرفته شده ریاست موقت اورسلا پاپاندرئا لغو شود. از کمک های او در این چند ماه اخیر تشکر می کنیم و روی کمک او به عنوان نایب رییس فدراسیون جهانی حساب کرده ایم.

طبق بند ۱۴ اساسنامه فدراسیون جهانی نیز نایب رییس اول، در صورت نبود رییس وظایف را بر عهده می گیرد و اینتارانات تایلندی ریاست موقت را برعهده دارد تا در مارس ۲۰۲۱ انتخابات فدراسیون جهانی برگزار شود. همچنین آقای سام کوفا از استرالیا به عنوان عضو هیات اجرایی منصوب شد.

در مورد سیستم کسب سهمیه المپیک نیز هیات اجرایی به اصول اصلی سیستم متعهد است از جمله معیار واجد شرایط بودن و کنترل دوپینگ. با این حال با IOC بحث و گفت‌وگو خواهیم کرد تا راه حل هایی برای برگزاری مجدد یا کامل مسابقات کسب سهمیه المپیک پیدا کنیم.

انتهای پیام