توسعه روابط فرهنگی تهران دوشنبه پس از ۱۴ سال وقفه

تهران - ایرنا - هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمهوری تاجیکستان برگزار می‌شود.

تهران – ایرنا – هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمهوری تاجیکستان برگزار می‌شود.

Radio Eram

FREE
VIEW