توسعه دستگاهی برای اندازه گیری غیرتهاجمی فعالیت عصب گردنی

گروهی از مهندسان و پزشکان در دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو، دستگاهی انعطاف‌پذیر و یکپارچه دارای چسب را برای اندازه‌گیری فعالیت عصب گردنی در انسان به صورت غیرتهاجمی توسعه داده‌اند که به طور بالقوه می‌تواند برای اطلاع‌رسانی و بهبود درمان بیماران مبتلا به سپسیس استفاده شود.

گروهی از مهندسان و پزشکان در دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو، دستگاهی انعطاف‌پذیر و یکپارچه دارای چسب را برای اندازه‌گیری فعالیت عصب گردنی در انسان به صورت غیرتهاجمی توسعه داده‌اند که به طور بالقوه می‌تواند برای اطلاع‌رسانی و بهبود درمان بیماران مبتلا به سپسیس استفاده شود.

Radio Eram

FREE
VIEW