تودیع افشین داوری در وزارت ورزش

تودیع افشین داوری در وزارت ورزش مهدی علی نژاد در مراسمی مدیر کل جدید توسعه ورزش حرفه‌ای و امور باشگاه‌ها را معرفی کرد. به گزارش ایسنا و به نقل از وزارت ورزش و جوانان، عصر امروز با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان ، آیین تکریم از تلاش های افشین داوری ، فرهاد نیکوخصال به عنوان مدیرکل دفتر توسعه ورزش حرفه‌ای و امور باشگاه‌ها برگزارشد. در این مراسم علی نژاد ضمن قدردانی از اقدامات موثر افشین داوری از وی به عنوان مدیری باتجربه نام بردکه باید از دانش وی در حوزه های مختلف ورزش بهره مند شد. معاون وزیر ورزش و جوانان‌ در ادامه فرهاد نیکوخصال را به عنوان مدیر کل دفتر توسعه ورزش حرفه‌ای و امور باشگاه‌های معرفی کرد و از وی خواست تا با تداوم برنامه ها وترسیم دیدگاه های جدید، موضوع باشگاه ها را با جدیت بیشتر پیگیری کند. در پایان با اهدا لوح تقدیر از افشین داوری تقدیر شد. انتهای پیام

تودیع افشین داوری در وزارت ورزش

مهدی علی نژاد در مراسمی مدیر کل جدید توسعه ورزش حرفه‌ای و امور باشگاه‌ها را معرفی کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از وزارت ورزش و جوانان، عصر امروز با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان ، آیین تکریم از تلاش های افشین داوری ، فرهاد نیکوخصال به عنوان مدیرکل دفتر توسعه ورزش حرفه‌ای و امور باشگاه‌ها برگزارشد.

در این مراسم علی نژاد ضمن قدردانی از اقدامات موثر افشین داوری از وی به عنوان مدیری باتجربه نام بردکه باید از دانش وی در حوزه های مختلف ورزش بهره مند شد.

معاون وزیر ورزش و جوانان‌ در ادامه فرهاد نیکوخصال را به عنوان مدیر کل دفتر توسعه ورزش حرفه‌ای و امور باشگاه‌های معرفی کرد و از وی خواست تا با تداوم برنامه ها وترسیم دیدگاه های جدید، موضوع باشگاه ها را با جدیت بیشتر پیگیری کند.

در پایان با اهدا لوح تقدیر از افشین داوری تقدیر شد.

انتهای پیام