توانایی عامل بیماری جذام در بازسازی کبد

محققان دانشگاه ادینبرو اسکاتلند در مطالعه اخیرشان نشان دادند بیماری‌های باستانی توانایی شگفت انگیزی در بازسازی کبد دارند.

محققان دانشگاه ادینبرو اسکاتلند در مطالعه اخیرشان نشان دادند بیماری‌های باستانی توانایی شگفت انگیزی در بازسازی کبد دارند.

Radio Eram

FREE
VIEW