توافق ایران و ژاپن برای اشتراک‌گذاری آخرین تحقیقات مرمت بناهای تاریخی

توافق ایران و ژاپن برای اشتراک‌گذاری آخرین تحقیقات مرمت بناهای تاریخی به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از موزه ملی ایران، وبینار مشترکی با مشارکت پژوهشگران حوزه مرمت اشیا و بناها از دانشگاه تیکیو ژاپن، موسسه تحقیقات اموال فرهنگی ژاپن، موزه ملی ایران و اداره ­کل میراث فرهنگی استان گلستان برگزار شد. اهداف این نشست ارائه نتایج به­ دست ­آمده در پروژه حفاظت و بهره ­برداری از میراث فرهنگی بین موزه ملی ایران و دانشگاه تیکیو ژاپن و به اشتراک­ گذاری آخرین تحقیقات و دستاوردهای دو طرف بود. این وبینار در قالب سه نشست و پنج سخنرانی با موضوع بررسی نتایج همکاری ­های موزه ملی ایران و موسسات یادشده ژاپنی، بهره­ برداری و حفاظت از میراث فرهنگی و بررسی و حفاظت از اموال فرهنگی برگزار شد. در ابتدای "یامااوچی" از دانشگاه تیکیو ژاپن و نوکنده مدیرکل موزه ملی ایران در خصوص پیشینه این همکاری­ ها و اهمیت نتایج کسب ­شده مقدمه ­ای ارایه کردند. سپس در نشست نخست "تاکاشی اویکاوا" و "آکیرا فوجیساوا" از دانشگاه تیکیو درباره همکاری­ های بین­ المللی موزه ملی ایران و دانشگاه تیکیو صحبت کردند. در نشست دوم ابتدا "حسین دباغ" از..

توافق ایران و ژاپن برای اشتراک‌گذاری آخرین تحقیقات مرمت بناهای تاریخی

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از موزه ملی ایران، وبینار مشترکی با مشارکت پژوهشگران حوزه مرمت اشیا و بناها از دانشگاه تیکیو ژاپن، موسسه تحقیقات اموال فرهنگی ژاپن، موزه ملی ایران و اداره ­کل میراث فرهنگی استان گلستان برگزار شد.

اهداف این نشست ارائه نتایج به­ دست ­آمده در پروژه حفاظت و بهره ­برداری از میراث فرهنگی بین موزه ملی ایران و دانشگاه تیکیو ژاپن و به اشتراک­ گذاری آخرین تحقیقات و دستاوردهای دو طرف بود.

این وبینار در قالب سه نشست و پنج سخنرانی با موضوع بررسی نتایج همکاری ­های موزه ملی ایران و موسسات یادشده ژاپنی، بهره­ برداری و حفاظت از میراث فرهنگی و بررسی و حفاظت از اموال فرهنگی برگزار شد.

در ابتدای "یامااوچی" از دانشگاه تیکیو ژاپن و نوکنده مدیرکل موزه ملی ایران در خصوص پیشینه این همکاری­ ها و اهمیت نتایج کسب ­شده مقدمه ­ای ارایه کردند. سپس در نشست نخست "تاکاشی اویکاوا" و "آکیرا فوجیساوا" از دانشگاه تیکیو درباره همکاری­ های بین­ المللی موزه ملی ایران و دانشگاه تیکیو صحبت کردند.

در نشست دوم ابتدا "حسین دباغ" از اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گلستان درباره حفاظت و مرمت بنای دوره سلجوقی امامزاده نور در گرگان صحبت کرد و پس از آن کازو هیکونیشی از موسسه تحقیقات اموال فرهنگی توکیو درباره حفاظت و بهره ­برداری از قلعه­ ها در ژاپن سخن گفت.

نشست سوم این وبینار شامل دو سخنرانی بود. ابتدا مارال داداش زاده از موزه ملی ایران درباره خمیر لاجورد یا آبی مصری سخنرانی کرد و سخنران پایانی وبینار آکیرا فوجیساوا از دانشگاه تیکیو درباره استفاده از آلیاژهای مس در دوره آهن ایران به ایراد سخنرانی پرداخت.