توافق اسپیس‌ایکس با اخترشناسان برای کاهش مزاحمت ماهواره‌ای

به گفته‌ی بنیاد ملی علوم، شرکت فضایی اسپیس‌ایکس برای کاهش مزاحمت ماهواره‌های اینترنتی استارلینک برای اهالی نجوم و اخترشناسان موافقت کرده است.

به گفته‌ی بنیاد ملی علوم، شرکت فضایی اسپیس‌ایکس برای کاهش مزاحمت ماهواره‌های اینترنتی استارلینک برای اهالی نجوم و اخترشناسان موافقت کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW