توئیتر حساب‌های یک شبکه تبلیغات گمراه‌کننده دولت چین را حذف کرد

توئیتر روز پنجشنبه ۲۲ خرداد اعلام کرد که بیش از ۱۷۰هزار حساب کاربری مرتبط با یک عملیات دولت چین برای انتشار اطلاعات گمراه‌کننده در خصوص موضوعات ویروس کرونای نوپدید و بیماری کووید-۱۹، شرایط سیاسی هنگ کنگ، و دیگر موارد را حذف کرده است. توئیتر تقریبا بیش از ۲۵ هزار حساب کاربری حذف شده را «شبکه اصلی» عملیات و حدود ۱۵۰ هزار حساب را نیز به عنوان «بلندگوی انتشار پیام‌های شبکه اصلی» توصیف کرده است. توئیتر خاطرنشان کرد که این شبکه به طور کلی در یک رشته فعالیت‌های هماهنگ و فریب‌کارانه دست داشته است. شماری از این حساب‌های مرتبط با عملیات چین تنها ۱۰ فالوئر داشتند و برای نمونه واکنش دولت این کشور به شیوع ویروس کرونا را ستایش می‌کردند.

توئیتر روز پنجشنبه ۲۲ خرداد اعلام کرد که بیش از ۱۷۰هزار حساب کاربری مرتبط با یک عملیات دولت چین برای انتشار اطلاعات گمراه‌کننده در خصوص موضوعات ویروس کرونای نوپدید و بیماری کووید-۱۹، شرایط سیاسی هنگ کنگ، و دیگر موارد را حذف کرده است.

توئیتر تقریبا بیش از ۲۵ هزار حساب کاربری حذف شده را «شبکه اصلی» عملیات و حدود ۱۵۰ هزار حساب را نیز به عنوان «بلندگوی انتشار پیام‌های شبکه اصلی» توصیف کرده است.

توئیتر خاطرنشان کرد که این شبکه به طور کلی در یک رشته فعالیت‌های هماهنگ و فریب‌کارانه دست داشته است. شماری از این حساب‌های مرتبط با عملیات چین تنها ۱۰ فالوئر داشتند و برای نمونه واکنش دولت این کشور به شیوع ویروس کرونا را ستایش می‌کردند.

Radio Eram

FREE
VIEW