تهدید خطرناک سیارک ۴ میلیارد ساله برای زمین

پژوهش جدید دانشمندان استرالیایی نشان می‌دهد که یک سیارک چهار میلیارد ساله می‌تواند خطر بالقوه‌ای برای زمین باشد که از بین بردن آن دشوار است.

پژوهش جدید دانشمندان استرالیایی نشان می‌دهد که یک سیارک چهار میلیارد ساله می‌تواند خطر بالقوه‌ای برای زمین باشد که از بین بردن آن دشوار است.

Radio Eram

FREE
VIEW