تنها یک ماه تا اولین پرتاب مداری “استارشیپ” باقی مانده است

اسپیس‌ایکس ماه دسامبر را برای اولین پرتاب مداری موشک استارشیپ برگزیده است.

اسپیس‌ایکس ماه دسامبر را برای اولین پرتاب مداری موشک استارشیپ برگزیده است.

Radio Eram

FREE
VIEW