تنها فضانورد لهستانی تاریخ درگذشت

میروسلاو هرماشفسکی(Mirosław Hermaszewski)، اولین و تنها لهستانی که به فضا پرواز کرد و در ایستگاه فضایی "سالیوت ۶" متعلق به اتحاد جماهیر شوروی مستقر شد، در سن ۸۱ سالگی درگذشت.

میروسلاو هرماشفسکی(Mirosław Hermaszewski)، اولین و تنها لهستانی که به فضا پرواز کرد و در ایستگاه فضایی "سالیوت ۶" متعلق به اتحاد جماهیر شوروی مستقر شد، در سن ۸۱ سالگی درگذشت.

Radio Eram

FREE
VIEW