تنها ساز چهارگوش دنیا دیشب در بم گریست

کرمان- ایرنا- «چوغِرو» را تنها ساز چهارگوش دوطرفه دنیا می‌شناسند که همراه با سورنای نَرماشیر که کامل‌ترین نوع سورنا در جهان است دیشب در آیین مربوط به موسیقی نواحی شرق استان کرمان با سرپنجه هنرمندان این خطه تا توانستند در غربت این نوع موسیقی گریستند و فریادها برآوردند.

کرمان- ایرنا- «چوغِرو» را تنها ساز چهارگوش دوطرفه دنیا می‌شناسند که همراه با سورنای نَرماشیر که کامل‌ترین نوع سورنا در جهان است دیشب در آیین مربوط به موسیقی نواحی شرق استان کرمان با سرپنجه هنرمندان این خطه تا توانستند در غربت این نوع موسیقی گریستند و فریادها برآوردند.

Radio Eram

FREE
VIEW