تنفس می‌تواند آرامش روانی را برقرار کند

پژوهشگران "دانشگاه پنسیلوانیا" در بررسی جدیدی دریافته‌اند که تنفس ممکن است بتواند به تنظیم واکنش عصبی و برقراری آرامش روانی کمک کند.

پژوهشگران "دانشگاه پنسیلوانیا" در بررسی جدیدی دریافته‌اند که تنفس ممکن است بتواند به تنظیم واکنش عصبی و برقراری آرامش روانی کمک کند.

Radio Eram

FREE
VIEW