تمرین ملی پوش بادبانی ایران در اسپانیا/ تلاش برای استفاده از آخرین فرصت برای المپیکی شدن

تمرین ملی پوش بادبانی ایران در اسپانیا/ تلاش برای استفاده از آخرین فرصت برای المپیکی شدن ملی پوش بادبانی ایران گفت: به تمریناتم در اسپانیا ادامه می‌دهم و خودم را برای آخرین مسابقه انتخابی المپیک آماده کنم. احمد احمدی در گفتگو با ایسنا درباره ی اینکه همچنان در نظر دارد که در اسپانیا تمرین کند یا به ایران بر می گردد بیان کرد: مسابقات انتخابی المپیک در اسفند برگزار می شود که آخرین مسابقه انتخابی است و من می خواهم سعی و تلاشم را کنم تا بهترین نتیجه را بگیرم بنابراین در اسپانیا به تمریناتم ادامه می دهم . از طرفی در این مدت هم در مسابقات دیگری شرکت کنم تا برای انتخابی المپیک آماده شوم. ملی پوش بادبانی ایران در پاسخ به این پرسش که با توجه به شیوع ویروس کرونا، اسپانیا برای تمرین سخت گیری نمی کند، گفت: آمار شیوع ویروس کرونا در اسپانیا دارد بیشتر می شود و باید پروتکل های خاصی را رعایت کنیم که این پروتکل ها در ورزش هم هست و باید همه جا از ماسک استفاده کنیم. همچنین خودمان باید قایق را به داخل آب بیندازیم و بعد از تمرین از آب خارج کنیم. احمدی در مورد تامین هزینه های تمرین در اسپانیا تاکید کرد: 1..

تمرین ملی پوش بادبانی ایران در اسپانیا/ تلاش برای استفاده از آخرین فرصت برای المپیکی شدن

تمرین ملی پوش بادبانی ایران در اسپانیا/ تلاش برای استفاده از آخرین فرصت برای المپیکی شدن

ملی پوش بادبانی ایران گفت: به تمریناتم در اسپانیا ادامه می‌دهم و خودم را برای آخرین مسابقه انتخابی المپیک آماده کنم.

احمد احمدی در گفتگو با ایسنا درباره ی اینکه همچنان در نظر دارد که در اسپانیا تمرین کند یا به ایران بر می گردد بیان کرد: مسابقات انتخابی المپیک در اسفند برگزار می شود که آخرین مسابقه انتخابی است و من می خواهم سعی و تلاشم را کنم تا بهترین نتیجه را بگیرم بنابراین در اسپانیا به تمریناتم ادامه می دهم . از طرفی در این مدت هم در مسابقات دیگری شرکت کنم تا برای انتخابی المپیک آماده شوم.
ملی پوش بادبانی ایران در پاسخ به این پرسش که با توجه به شیوع ویروس کرونا، اسپانیا برای تمرین سخت گیری نمی کند، گفت: آمار شیوع ویروس کرونا در اسپانیا دارد بیشتر می شود و باید پروتکل های خاصی را رعایت کنیم که این پروتکل ها در ورزش هم هست و باید همه جا از ماسک استفاده کنیم. همچنین خودمان باید قایق را به داخل آب بیندازیم و بعد از تمرین از آب خارج کنیم.

احمدی در مورد تامین هزینه های تمرین در اسپانیا تاکید کرد: 100درصد هزینه ها بالا است اما خدا را شکر اسپانسر دارم و خانواده ام نیز کمک می کنند. همچنین رییس فدراسیون آقای سهرابیان و آقای تدین رییس هیات مهاباد و وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک هم از من حمایت می کنند که از همه آنها تشکر می کنم. من هم تلاش می کنم تمریناتم را به نحو احسن انجام دهم و امیدوارم در انتخابی المپیک بهترین نتیجه را به دست بیاورم. البته کرونا شرایط را سخت کرده اما باید از این شرایط سخت بهترین استفاده را ببرم.

انتهای پیام