تمرین تیم ملی هندبال جوانان

تمرین تیم ملی هندبال جوانان دوشنبه ۲۴ شهریور، با حضور ملی پوشان و اعضای کادرفنی در سالن فدراسیون هندبال واقع در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد.

تمرین تیم ملی هندبال جوانان دوشنبه ۲۴ شهریور، با حضور ملی پوشان و اعضای کادرفنی در سالن فدراسیون هندبال واقع در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد.