تمرینات فضانوردان ناسا در اعماق آب برای سفر به ماه

مرکز فضایی جانسون ناسا به تازگی فیلمی از تمرینات سخت فضانوردان ماموریت آرتمیس در زیر آب منتشر کرده است.

مرکز فضایی جانسون ناسا به تازگی فیلمی از تمرینات سخت فضانوردان ماموریت آرتمیس در زیر آب منتشر کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW