تمام ظرفیت‌های «سوره تماشا» برای حل مسائل فرهنگی به کار گرفته می‌شوند

تهران- ایرنا- نشست خبری پنجمین دوره از جشنواره گرافیک دانشجویی «سوره تماشا» برگزار و در این نشست مطرح شد که جشنواره‌های دانشجویی باعث فرهنگسازی شده و تمام ظرفیت‌های جشنواره «سوره تماشا» برای حل مسائل فرهنگی به کار گرفته می‌شوند.

تهران- ایرنا- نشست خبری پنجمین دوره از جشنواره گرافیک دانشجویی «سوره تماشا» برگزار و در این نشست مطرح شد که جشنواره‌های دانشجویی باعث فرهنگسازی شده و تمام ظرفیت‌های جشنواره «سوره تماشا» برای حل مسائل فرهنگی به کار گرفته می‌شوند.

Radio Eram

FREE
VIEW