تمام دستاوردهای علمی فناوری چین در سال ۲۰۲۲

چین در سال گذشته به پیشرفت‌های علمی و فناوری بزرگی در زمینه‌های مختلف از انرژی پاک گرفته تا درمان کووید-۱۹ دست یافت. در این خبر درباره مهم‌ترین پیشرفت‌های علمی و فناورانه چین در سال ۲۰۲۲ گفته‌ایم.

چین در سال گذشته به پیشرفت‌های علمی و فناوری بزرگی در زمینه‌های مختلف از انرژی پاک گرفته تا درمان کووید-۱۹ دست یافت. در این خبر درباره مهم‌ترین پیشرفت‌های علمی و فناورانه چین در سال ۲۰۲۲ گفته‌ایم.

Radio Eram

FREE
VIEW