تماشاگران «سی‌صد» سه بار غافلگیر می‌شوند/ فرصت‌های شغلی پروژه‌ای عظیم

تهران- ایرنا- شاید روزی که وزیر سابق تعاون، کار و امور اجتماعی در مورد شغل‌های خلق الساعه حرف می‌زد و وعده رونق کسب و کار می‌داد؛ اگر تیزبینانه «امور اجتماعی» را رصد می‌کرد؛ می‌توانست راهکارهایی ارائه کند. راهکاری که حداقل بخشی از آن در دل رویدادهای هنری جاری است.

تهران- ایرنا- شاید روزی که وزیر سابق تعاون، کار و امور اجتماعی در مورد شغل‌های خلق الساعه حرف می‌زد و وعده رونق کسب و کار می‌داد؛ اگر تیزبینانه «امور اجتماعی» را رصد می‌کرد؛ می‌توانست راهکارهایی ارائه کند. راهکاری که حداقل بخشی از آن در دل رویدادهای هنری جاری است.

Radio Eram

FREE
VIEW