تماس تصویری با درگذشتگان به لطف هوش مصنوعی!

یک سرویس هوش مصنوعی که به دست یک شرکت کره‌ای توسعه یافته است، به شما امکان می‌دهد با عزیزان از دست رفته‌تان صحبت کنید.

یک سرویس هوش مصنوعی که به دست یک شرکت کره‌ای توسعه یافته است، به شما امکان می‌دهد با عزیزان از دست رفته‌تان صحبت کنید.

Radio Eram

FREE
VIEW