تله‌هایی که کروناویروس را خنثی می‌کنند

پژوهشگران ژاپنی در بررسی جدید خود، گیرنده‌هایی را به عنوان تله ارائه داده‌اند که می‌توانند کروناویروس را به دام بیاندازند و آن را خنثی کنند.

پژوهشگران ژاپنی در بررسی جدید خود، گیرنده‌هایی را به عنوان تله ارائه داده‌اند که می‌توانند کروناویروس را به دام بیاندازند و آن را خنثی کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW