تلسکوپ چینی جزئیات بی‌سابقه‌ای از کهکشان راه شیری را آشکار کرد

فضای وسیع بین میلیاردها ستاره کهکشان راه شیری خالی نیست، بلکه پر از محیط نازک بین ستاره‌ای است و پژوهشگران چینی به تازگی جزئیات بی‌سابقه‌ای از راه شیری را آشکار کردند.

فضای وسیع بین میلیاردها ستاره کهکشان راه شیری خالی نیست، بلکه پر از محیط نازک بین ستاره‌ای است و پژوهشگران چینی به تازگی جزئیات بی‌سابقه‌ای از راه شیری را آشکار کردند.

Radio Eram

FREE
VIEW