تلاش معاون قوه قضائیه جمهوری اسلامی در آمریکا برای ارائه روایتی دیگر از اعتراضات

معاون قوه قضائیه جمهوری اسلامی در تلاش برای «بیان روایت» دیگر از اعتراضات مردم در ایران، شبکه‌های اجتماعی آمریکایی را متهم کرد که اقدام به ایجاد ده‌ها هزار «حساب ساختگی» کرده‌اند.

معاون قوه قضائیه جمهوری اسلامی در تلاش برای «بیان روایت» دیگر از اعتراضات مردم در ایران، شبکه‌های اجتماعی آمریکایی را متهم کرد که اقدام به ایجاد ده‌ها هزار «حساب ساختگی» کرده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW