تلاش بیل گیتس برای تبدیل الکل به سوخت جت!

با توجه به این که تبدیل اتانول به سوخت جت می‌تواند راهی برای پایدارتر و سبز کردن سفر هوایی در کره زمین باشد، یک استارتاپ تحت حمایت بیل گیتس قصد دارد یک پالایشگاه عظیم برای تبدیل الکل به سوخت جت بسازد.

با توجه به این که تبدیل اتانول به سوخت جت می‌تواند راهی برای پایدارتر و سبز کردن سفر هوایی در کره زمین باشد، یک استارتاپ تحت حمایت بیل گیتس قصد دارد یک پالایشگاه عظیم برای تبدیل الکل به سوخت جت بسازد.

Radio Eram

FREE
VIEW