تلاش برای تبدیل کبد خوک به کبد انسانی برای رفع کمبود اعضای بدن

دانشمندان امیدوارند برای رفع کمبود اعضای بدن، کبد یا همان جگر خوک را به کبدی شبیه به انسان تبدیل کنند تا آینده پیوند اعضا را متحول کنند.

دانشمندان امیدوارند برای رفع کمبود اعضای بدن، کبد یا همان جگر خوک را به کبدی شبیه به انسان تبدیل کنند تا آینده پیوند اعضا را متحول کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW