تقویت‌ کننده‌های موشک SLS ماه آینده منقضی می‌شوند

شاید برایتان جالب باشد که حتی موشک‌ها هم تاریخ انقضا دارند و تقویت‌ کننده‌های موشک ماموریت "آرتمیس "۱ ناسا، چه پرتاب شوند چه نشوند، در ماه دسامبر منقضی می‌شوند.

شاید برایتان جالب باشد که حتی موشک‌ها هم تاریخ انقضا دارند و تقویت‌ کننده‌های موشک ماموریت "آرتمیس "۱ ناسا، چه پرتاب شوند چه نشوند، در ماه دسامبر منقضی می‌شوند.

Radio Eram

FREE
VIEW