تقویت ضرب‌آهنگ عزت و اتحاد؛ ثمره برگزاری جشنواره موسیقی نواحی

گرگان - ایرنا - رسای همدلی و غریو اتحاد هنرمندان موسیقی اقوام ایران زمین در پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی کشور در گرگان بار دیگر همهمه ناچیز آشوبگران در خلق واگرایی و اختلاف بین اقوام ایرانی را پوچ و بی‌اثر کرد و نقش فاخر هنر را در عزت جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشت.

گرگان – ایرنا – رسای همدلی و غریو اتحاد هنرمندان موسیقی اقوام ایران زمین در پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی کشور در گرگان بار دیگر همهمه ناچیز آشوبگران در خلق واگرایی و اختلاف بین اقوام ایرانی را پوچ و بی‌اثر کرد و نقش فاخر هنر را در عزت جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشت.

Radio Eram

FREE
VIEW