تقویت راهبرد دفاع از زمین با کمک امواج رادیویی مخابره‌ شده از آلاسکا

سیگنال‌های رادیویی که توسط سامانه «هارپ» از آلاسکا مخابره شده‌اند، ممکن است بتوانند راهبرد دفاع از زمین در برابر سیارک‌های خطرناک را تقویت کنند.

سیگنال‌های رادیویی که توسط سامانه «هارپ» از آلاسکا مخابره شده‌اند، ممکن است بتوانند راهبرد دفاع از زمین در برابر سیارک‌های خطرناک را تقویت کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW