نماد سایت رادیو ارم

تقویت بتُن با استفاده از ماسک و دستکش استفاده شده

میلیاردها ماسک مصرف شده کووید-۱۹، لباس‌های ایزوله و دستکش‌های پلاستیکی که هر ماه در محل‌های دفن زباله تخلیه می‌شوند، مقصد جدیدی پیدا کرده‌اند. آنها می‌توانند بتن را تا ۲۰ درصد تقویت کنند و در مقایسه با مخلوط‌های سنتی، در برابر ترک‌خوردگی مقاوم‌تر باشند.

خروج از نسخه موبایل