تقلید نحوه ذخیره‌سازی اطلاعات در مغز به وسیله یک ماده جدید

یک ماده مغناطیسی جدید قادر است نحوه یادگیری مغز را که در طول خواب عمیق در آن اتفاق می‌افتد، تقلید کند.

یک ماده مغناطیسی جدید قادر است نحوه یادگیری مغز را که در طول خواب عمیق در آن اتفاق می‌افتد، تقلید کند.

Radio Eram

FREE
VIEW