تقلید از خورشید توسط یک نیروگاه جدید همجوشی

یک نیروگاه جدید همجوشی که از خورشید تقلید خواهید کرد تا انرژی بی حد و حصر ارائه کند، وارد مرحله طراحی مفهوم شده است.

یک نیروگاه جدید همجوشی که از خورشید تقلید خواهید کرد تا انرژی بی حد و حصر ارائه کند، وارد مرحله طراحی مفهوم شده است.

Radio Eram

FREE
VIEW