تقلید از اختاپوس برای ساخت یک ماشین

دانشمندان چینی با الهام از اُختاپوس، یک دستگاه تغییر رنگ طراحی کردند.
Radio Eram

FREE
VIEW