تقلب ناسا از روی دست سنجاب‌های قطبی!

فضانوردان ناسا به لطف مطالعه سنجاب‌های قطبی که عمیق‌ترین و طولانی‌ترین خواب زمستانی را بین موجودات کره زمین دارند، می‌توانند در ماموریت‌های فضایی عمیق به خواب زمستانی فرو روند.

فضانوردان ناسا به لطف مطالعه سنجاب‌های قطبی که عمیق‌ترین و طولانی‌ترین خواب زمستانی را بین موجودات کره زمین دارند، می‌توانند در ماموریت‌های فضایی عمیق به خواب زمستانی فرو روند.

Radio Eram

FREE
VIEW