تغییر نام تلسکوپ ناسا به افتخار یک دانشمند حوزه فضا

ناسا نام رصدخانه فضایی خود را به افتخار «جرج کاروترس»(George Carruthers) تغییر داد.

ناسا نام رصدخانه فضایی خود را به افتخار «جرج کاروترس»(George Carruthers) تغییر داد.

Radio Eram

FREE
VIEW