تغییر در چراغ موتورسیکلت‌ها ناجی جان‌های بسیاری می‌شود

طرحی جدید که توسط پژوهشگران دانشگاه رایس آمریکا برای پیکربندی چراغ موتورسیکلت‌ها ارائه شده است، می‌تواند جان انسان‌های زیادی را نجات دهد.

طرحی جدید که توسط پژوهشگران دانشگاه رایس آمریکا برای پیکربندی چراغ موتورسیکلت‌ها ارائه شده است، می‌تواند جان انسان‌های زیادی را نجات دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW