تغییر در نحوه گفتار؛ زنگ خطر بروز پارکینسون

محققان دانشگاه صنعتی «کاوناس» لیتوانی اظهار کردند، اولین نشانه بیماری پارکینسون ممکن است تغییر در نحوه گفتار فرد باشد.

محققان دانشگاه صنعتی «کاوناس» لیتوانی اظهار کردند، اولین نشانه بیماری پارکینسون ممکن است تغییر در نحوه گفتار فرد باشد.

Radio Eram

FREE
VIEW