تغییر تنظیمات رصدی “جیمز وب” برای جلوگیری از برخورد ریزشهاب‌سنگ‌ها

جدیدترین تلسکوپ فضایی ناسا پس از تجربه کردن چند برخورد، راهبرد رصدی خود را برای جلوگیری از برخورد آینه‌اش با سنگ‌های فضایی کوچک تغییر می‌دهد.

جدیدترین تلسکوپ فضایی ناسا پس از تجربه کردن چند برخورد، راهبرد رصدی خود را برای جلوگیری از برخورد آینه‌اش با سنگ‌های فضایی کوچک تغییر می‌دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW