تعویق شش ماهه حکم انضباطی افشین نوروزی

تعویق شش ماهه حکم انضباطی افشین نوروزی جلسه کمیته انضباطی فدراسیون تنیس روی میز برای رسیدگی تخلفات افشین نوروزی برگزار شد. به گزارش ایسنا و به نقل از فدراسیون تنیس روی میز ، جلسه کمیته انضباطی افشین نوروزی با حضور اعضای این کمیته در محل فدراسیون تنیس روی میز برگزار شد. در پایان جلسه مقرر شد با توجه به برگزاری این جلسه در تاریخ ۲۶ شهریور ماه در خصوص تخلفات انتسابی آقای افشین نوروزی در ارتباط با مصاحبه های انجام شده ، نظر به تعهد کتبی ایشان مبنی بر عدم انجام هرگونه اظهارات غیرمسئولانه که منتهی به نشر مطالب غیر واقع می باشد و تعهد به عدم تکرار ، اعضای کمیته انضباطی با توجه به شرایط و اوصاف فوق ایشان را محکوم و صدور حکم ایشان را به مدت شش ماه به تعویق انداخت . در ادامه ایشان تعهد نمود در صورتی که نواقصی در موارد فنی مشاهده نماید به صورت کتبی یا شفاهی با مسئولین فدراسیون در میان بگذارند . انتهای پیام

تعویق شش ماهه حکم انضباطی افشین نوروزی

تعویق شش ماهه حکم انضباطی افشین نوروزی

جلسه کمیته انضباطی فدراسیون تنیس روی میز برای رسیدگی تخلفات افشین نوروزی برگزار شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از فدراسیون تنیس روی میز ، جلسه کمیته انضباطی افشین نوروزی با حضور اعضای این کمیته در محل فدراسیون تنیس روی میز برگزار شد.

در پایان جلسه مقرر شد با توجه به برگزاری این جلسه در تاریخ ۲۶ شهریور ماه در خصوص تخلفات انتسابی آقای افشین نوروزی در ارتباط با مصاحبه های انجام شده ، نظر به تعهد کتبی ایشان مبنی بر عدم انجام هرگونه اظهارات غیرمسئولانه که منتهی به نشر مطالب غیر واقع می باشد و تعهد به عدم تکرار ، اعضای کمیته انضباطی با توجه به شرایط و اوصاف فوق ایشان را محکوم و صدور حکم ایشان را به مدت شش ماه به تعویق انداخت .

در ادامه ایشان تعهد نمود در صورتی که نواقصی در موارد فنی مشاهده نماید به صورت کتبی یا شفاهی با مسئولین فدراسیون در میان بگذارند .

انتهای پیام