تعداد زیادی کشته و مجروح در انفجار مسجدی در پیشاور پاکستان

براثر یک انفجار انتحاری در مسجدی در شهر پیشاور پاکستان دستکم ۵۹ نفر کشته و ۱۵۰ نفر دیگر زخمی شدند. مهاجم درحالی جلیقه انفجاری خود را منفجر کرد که حدود ۳۰۰ نفر از جمله شمار زیادی پلیس مشغول خواندن نماز بودند.بر اثر یک حمله انتحاری که روز دوشنبه ۱۰ بهمن (۳۰ ژانویه) در داخل مسجدی در شهر پیشاور واقع در شمال غرب پاکستان صورت گرفت، تا کنون در این حمله دستکم ۵۹ نفر کشته و ۱۵۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند. حال شماری از زخمی‌شدگان وخیم اعلام شده است. به گفته ایجاز خان، رئیس پلیس پیشاور، در میان کشته و زخمی شدگان شمار زیادی از افراد پلیس و واحد ضد تروریسم که در نزدیکی مسجد قرار دارد و برای ادای نماز ظهر در آنجا بودند، وجود دارند. دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید شدت انفجار بحدی بود که بخشی از سقف و دیوار مسجد فرو ریخت. به گزارش نیروهای امدادگر هنوز تعداد زیادی مجروح و کشته زیر آوار قرار دارند. به گفته پلیس، مهاجم انتحاری در حالی که در صف دوم نماز‌گزاران ایستاده بوده، جلیقه انفجاری خود را منفجر کرده است. هنوز هیچ نیرویی مسئولیت را برعهده نگرفته است گرچه انگشت اتهام بسوی طالبان یا داعش نشانه ر..

براثر یک انفجار انتحاری در مسجدی در شهر پیشاور پاکستان دستکم ۵۹ نفر کشته و ۱۵۰ نفر دیگر زخمی شدند. مهاجم درحالی جلیقه انفجاری خود را منفجر کرد که حدود ۳۰۰ نفر از جمله شمار زیادی پلیس مشغول خواندن نماز بودند.بر اثر یک حمله انتحاری که روز دوشنبه ۱۰ بهمن (۳۰ ژانویه) در داخل مسجدی در شهر پیشاور واقع در شمال غرب پاکستان صورت گرفت، تا کنون در این حمله دستکم ۵۹ نفر کشته و ۱۵۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند. حال شماری از زخمی‌شدگان وخیم اعلام شده است. به گفته ایجاز خان، رئیس پلیس پیشاور، در میان کشته و زخمی شدگان شمار زیادی از افراد پلیس و واحد ضد تروریسم که در نزدیکی مسجد قرار دارد و برای ادای نماز ظهر در آنجا بودند، وجود دارند. دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید شدت انفجار بحدی بود که بخشی از سقف و دیوار مسجد فرو ریخت. به گزارش نیروهای امدادگر هنوز تعداد زیادی مجروح و کشته زیر آوار قرار دارند. به گفته پلیس، مهاجم انتحاری در حالی که در صف دوم نماز‌گزاران ایستاده بوده، جلیقه انفجاری خود را منفجر کرده است. هنوز هیچ نیرویی مسئولیت را برعهده نگرفته است گرچه انگشت اتهام بسوی طالبان یا داعش نشانه رفته اما هنوز هیچ نیرویی مسئولیت این حمله انتحاری را برعهده نگرفته است. در ماه مارس گذشته یک مهاجم انتحاری داعشدر حمله به یک مسجد شیعیان باعث کشته شدن ۶۴ نفر شد که سنگین‌ترین حمله از سال ۲۰۱۸ تا آن زمان بود. مطالب بیشتر درباره پاکستان را اینجا بخوانید در حمله طالبان پاکستان در سال ۲۰۱۴ نیز ۱۵۰ نفر که در میان آن‌ها تعداد زیادی دانش‌آموز دیده می‌شدند کشته شدند. طالبان پاکستان با نام "تحریک طالبان پاکستان" (تی. تی. پی) شناخته شده است. این گروه گرچه مستقل عمل می‌کند اما از متحدان نزدیک طالبان افغانستان محسوب می‌شود. طالبان پاکستان خواستار اجرای دقیقتر و اسلامی‌شدن بیشتر پاکستان است.

Radio Eram

FREE
VIEW