تعبیه “کد QR” درون مواد غذایی

امروزه رقابتی برای توسعه برچسب‌های خوراکی برای غذاها که اطلاعاتی در مورد مبداء خوراکی یا مواد تشکیل‌دهنده آن در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌هد، در جریان است. اطلاعاتی که پس از خوردن این مواد خوراکی ناپدید می‌شوند. اکنون، محققان ژاپنی راهی برای گنجاندن یک کیو آر کد (QR Code) خوراکی در داخل مواد خوراکی ایجاد کرده‌اند که می‌توان آن را بدون نیاز به آسیب زدن به غذا، خواند.

امروزه رقابتی برای توسعه برچسب‌های خوراکی برای غذاها که اطلاعاتی در مورد مبداء خوراکی یا مواد تشکیل‌دهنده آن در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌هد، در جریان است. اطلاعاتی که پس از خوردن این مواد خوراکی ناپدید می‌شوند. اکنون، محققان ژاپنی راهی برای گنجاندن یک کیو آر کد (QR Code) خوراکی در داخل مواد خوراکی ایجاد کرده‌اند که می‌توان آن را بدون نیاز به آسیب زدن به غذا، خواند.

Radio Eram

FREE
VIEW